Sign in
Download Opera News App

News Politics

 

Politics

 

Africa politics

“Fanya Siasa Hapa, Sisi Hatutishwi" Unapologetic Bishop Tells Ruto As Sermon Turns Political

The deputy president William Ruto has just arrived in Meru to attend a thanks giving service at the A.I.P.C.A. St. Loret Angeine church,Timau, Buuri constituency, Meri county led by Archbishop Samson Mutheri.

During the sermon, the bishop preached about destiny repeating that everybody upon being born has a destiny which only God gives. However he wondered why some people are jealous when some people Destiny are being blessed than theirs.

The soft spoken bishop said “ DP Ruto, sisi tunakupenda Sana na Hawa wahuumini wote wanakupenda na umesikia vile wameongea. Nimesikia Kuna bishop wengine hawataki siasa ipigwe kwa makanisa yao, lakini sisi hatuogopi Sana kwa sababu tulizaliwa katika mazingara ya siasa, so hawawezi tisha sisi kwa sababu sisi ndio tulipigania uhuru yenye wanapata saizi. Tulishirikiana na makanisa wakati huo na watu Kama Jomo Kenyatta na wengine mpaka tukapata Uhuru." He said.

He added that as A.I.P.C.A countrywide, they are love and are praying for Ruto promising him Support during his journey to State House.

Please leave a comment

Content created and supplied by: KisumuNews (via Opera News )

DP Ruto Fanya Siasa Hapa Nimesikia Kuna Samson Mutheri William Ruto

COMMENTS

Load app to read more comments