Sign in
Download Opera News App

News Politics

 

Politics

 

Africa politics

DG Ayub Savula: Reduce the Taxes So the Citizens Can Have a Good Life

Kakamega County Deputy Governor Hon Ayub Savula has urged President William Ruto to lower the taxes so that Kenyans can live an affordable life. Hon Ayub Savula has supported the Anglican Church's move to ask the National Government to lower the rate of taxes.

"Mimi nikisimama hapa kama mtoto wa pastor jana nimeona kanisa ya Anglican, bei ya maisha imeenda juu. Mimi nataka kusimama na kanisa ya Anglican kumeuleza Rais wa Jamhuri ya Kenya, William Ruto, wananchi hapa mashinani maisha hawawezani nayo bei ya maisha imeenda juu. Sikiza vile kanisa imesema. Tupunguze ushuru wananchi waishi maisha mzuri. Sisi tunakumbuka siku za Mwai Kibaki, Elimu ya secondary alituanzishia free", Hon Ayub Savula posed.

Additionally, Ayub Savula said that he want Kenya to get back to the life that it used to experience during the reign of the late Mwai Kibaki.

"Tunataka tuende ile barabara ilikuwa ya Kibaki. Sasa tunauliza Rais kama unapenda wananchi wa Kenya, hio finance bill rudisha kwa kamati ya Parliament ireview hiyo finance bill tupunguze gharama ya maisha kwa wananchi", Hon Ayub Savula posed.

Content created and supplied by: WesternKenya (via Opera News )

Anglican Church Ayub Savula Kakamega County Kenya Mimi

COMMENTS

Load app to read more comments