Sign in
Download Opera News App

 

 

"Don't Marry Because Of Your Parents' Wealth" Ev. Ezekiel Tells Off the Youths.

"Kila kijana anayeoa akitegemea pesa za babake, wacha kuoa. Kuna vijana wengi ambao wanajua wazazi wao wako na pesa, anatembea akijisikia akiambia wasichana 'nimekulove nitakushow Love."

"Kijana anayeoa kwa sababu babake ako na pesa Ni mzembe, naye msichana anayeolewa kwa sababu babake kijana ako na pesa Ni mnafiki, hakupendi, anapenda pesa za babako" He said.

Ev. Ezekiel says that the Youths should not marry because of their parents wealth. They should go out there, look for a job even if it will take long. He told them that they should not.use short cuts to get money by worshipping evil spirits.

He said that they should take their education certificates, go and search for jobs and get their own money. Their parents also looked & searched for money and to them they should also search for their own money.

" Parents cannot educate you and then after you have attained you go stay, eat, marry using your parents' money, use their money to feed your own children to whom to your parents are their grandchildren."

"Mambo ya kubebea mzazi mzigo akiwa amezeeka ndio unamwambia, unajua Buda (dad) Sina doo ( money), Kila mtoto asikie mafundisho ya mzazi ndio wakati anapooa naye abarikiwe Kama babake. Shule hutaki kwenda, kusikia pia hutaki, ukioa unataka ulelewe mke, nani ako na hiyo kazi." He continued saying.

For more teaching follow him on worldwide Evangelism Tv (WE TV)

Edited by Nehemiah Busili

Content created and supplied by: Basilentertainment_KE (via Opera News )

COMMENTS

Load app to read more comments